2011-03-15

NeoAfrin NOSzakres mojej pracy dla Platige Image: prowadzenie projektu, kompozycja, online
reżyser: Sebastian Pańczyk
klient: Schering-Plouch
dom produkcyjny: PAPAYA FILMS