2011-06-22

Orange Roaming
Zakres mojej pracy dla Platige Image: online, kompozycja
Kompozytor: Bartos Dzieidzic
Scenariusz: Antoni Korzeniowski, Cesar Puebla
Producent: Euro Rscg Warsaw
Operator: Wit Dąbal
Reżyser: Jonathan Cohen